Informacje prawne

„Cenrex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000032872
  • Kapitał Zakładowy: 1 500 000 zł (milion pięćset tysięcy złotych)
  • REGON: 001362024
  • NIP: 526-025-15-46
  • Koncesja MSWiA Nr: B-104/2003 wydana 13 maja 2003r. (z późniejszymi aneksami)

Zarząd Cenrex sp. z o.o.:

  • Radosław Sosnowski - Wiceprezes
Początek strony