Jakość

Najwyższe standardy naszej działalności - potwierdzone certyfikatami ISO 9001:2008 oraz AQAP 2130:2009 - są stale monitorowane. Jesteśmy sprawdzonym partnerem NAMSA, zarejestrowanym pod numerem  NCAGE:  0230H. Cenrex sp. z o.o. jest przede wszystkim sprawdzonym i kompetentnym dostawcą dla instytucji państwowych RP, w tym dla sił zbrojnych, o czym świadczy posiadane Świadectwo Wiarygodności Nr 2/2012.

Spełniamy międzynarodowe standardy w zakresie przejrzystości działań biznesowych, co umożliwiło nam wstąpienie do organizacji TRACE International, potwierdzające zgodność naszych działań oraz polityki firmy, z amerykańskimi standardami zawartymi w tzw. Foreign Corruption Practicies Act. Jesteśmy również wiarygodnym i rzetelnym partnerem, z punktu widzenia firm w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanym w Departamencie Stanu USA pod numerem K-2040

Początek strony