Kodeks Etyki PGZ

 

Szanowni Państwo,

 

 

W Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko
w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji
biznesowych.

Pragniemy w sposób świadomy i odpowiedzialny budować wartości naszej firmy tak, aby uzyskiwać
znakomite wyniki finansowe, oraz oferować produkty i usługi najwyższej jakości. Dobro i zadowolenie
klienta jest dla nas największą wartością. Nasi pracownicy to ludzie pełni pasji, wizji i energii tworzący
jeden z największych koncertów obronnych w tej części świata.

Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz
zasad etyki obowiązujących w sektorze zbrojeniowym na świecie. Promujemy uczciwe i konkurencyjne
środowisko działalności gospodarczej deklarując zasadę 'zero tolerancji dla korupcji'.

Oddajemy w Państwa ręce Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, przedstawiając w nim najważniejsze
zapisy regulacji prawa międzynarodowego, oraz standardy postępowania etycznego w naszych
spółkach.

Wartości zapisane w Kodeksie Etyki mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy
i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.
Kodeks zawiera szczegółowe informacje o możliwości zgłaszania naruszeń, oraz uzyskania pomocy w
ramach wątpliwości natury etycznej. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Komisję ds. Etyki.

Kodeks Etyki jest również platformą do prezentacji dialogu i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
czyli prowadzenia polityki CSR.

Kodeks Etyki nie został opracowany po to, aby zastąpić prawo i obowiązujące przepisy. Służy on jako
przewodnik postępowania zawodowego i dotyczy wszystkich pracowników Grupy PGZ S.A. -
niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu odpowiedzialności.

Nasza reputacja i sukces w przyszłości zależą od przyjęcia przez każdego z nas odpowiedzialności za
stosowanie Kodeksu w praktyce. Razem możemy pokazać światu, ze Grupa PGZ S.A. to firma
zjednoczona głęboko utrwalonymi wartościami i tradycją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna treść dokumentu Kodeks Etyki PGZ w formacie PDF do pobrania

Początek strony