Kodeks Etyki PGZ

 

Szanowni Państwo,

 

 

W Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko
w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji
biznesowych.

Pragniemy w sposób świadomy i odpowiedzialny budować wartości naszej firmy tak, aby uzyskiwać
znakomite wyniki finansowe, oraz oferować produkty i usługi najwyższej jakości. Dobro i zadowolenie
klienta jest dla nas największą wartością. Nasi pracownicy to ludzie pełni pasji, wizji i energii tworzący
jeden z największych koncertów obronnych w tej części świata.

Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz
zasad etyki obowiązujących w sektorze zbrojeniowym na świecie. Promujemy uczciwe i konkurencyjne
środowisko działalności gospodarczej deklarując zasadę 'zero tolerancji dla korupcji'.

Oddajemy w Państwa ręce Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, przedstawiając w nim najważniejsze
zapisy regulacji prawa międzynarodowego, oraz standardy postępowania etycznego w naszych
spółkach.

Wartości zapisane w Kodeksie Etyki mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy
i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.
Kodeks zawiera szczegółowe informacje o możliwości zgłaszania naruszeń, oraz uzyskania pomocy w
ramach wątpliwości natury etycznej. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Komisję ds. Etyki.

Kodeks Etyki jest również platformą do prezentacji dialogu i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
czyli prowadzenia polityki CSR.

Kodeks Etyki nie został opracowany po to, aby zastąpić prawo i obowiązujące przepisy. Służy on jako
przewodnik postępowania zawodowego i dotyczy wszystkich pracowników Grupy PGZ S.A. -
niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu odpowiedzialności.

Nasza reputacja i sukces w przyszłości zależą od przyjęcia przez każdego z nas odpowiedzialności za
stosowanie Kodeksu w praktyce. Razem możemy pokazać światu, ze Grupa PGZ S.A. to firma
zjednoczona głęboko utrwalonymi wartościami i tradycją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna treść dokumentu Kodeks Etyki PGZ w formacie PDF do pobrania

Aktualne certyfikaty

Certyfikat przejrzysta firma   PIPNROK2
 AQAP  Przejrzysta firma

 Polish Chamber of National

Defence Manufactures

     Swiadectwo wiarygodnosci 2012
 ISO
 WSK
 Świadectwo wiarygodności
Trace 2016 2017 ITAR NCAGE 2008
TRACE ITAR NCAGE
Dealer Kenwood  
Dealer KENWOOD   Potwierdzenie CCJ

Jakość

Najwyższe standardy naszej działalności - potwierdzone certyfikatami ISO 9001:2008 oraz AQAP 2130:2009 - są stale monitorowane. Jesteśmy sprawdzonym partnerem NAMSA, zarejestrowanym pod numerem  NCAGE:  0230H. Cenrex sp. z o.o. jest przede wszystkim sprawdzonym i kompetentnym dostawcą dla instytucji państwowych RP, w tym dla sił zbrojnych, o czym świadczy posiadane Świadectwo Wiarygodności Nr 2/2012.

Spełniamy międzynarodowe standardy w zakresie przejrzystości działań biznesowych, co umożliwiło nam wstąpienie do organizacji TRACE International, potwierdzające zgodność naszych działań oraz polityki firmy, z amerykańskimi standardami zawartymi w tzw. Foreign Corruption Practicies Act. Jesteśmy również wiarygodnym i rzetelnym partnerem, z punktu widzenia firm w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanym w Departamencie Stanu USA pod numerem K-2040

Zakres działalności

  • sprzedaż, import, export, re-export;
  • marketing i doradztwo;
  • analizy wdrożeniowe;
  • wsparcie procesów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych;
  • integracja wojskowych systemów teleinformatycznych;
  • wsparcie procesów negocjacyjnych handlowych i offsetowych.

Misja

Głównym celem działalności firmy jest świadczenie wysokiej jakości usług, w tym związanych z rozwijaniem, integrowaniem i wdrażaniem najwyższej jakości systemów uzbrojenia i wyposażenia oraz systemów teleinformatycznych w celu osiągnięcia zadowolenia klientów.

Osiągamy ten cel dzięki identyfikacji i spełnieniu wymagań obowiązujacych przepisów prawa, standardów jakości, wymagań klientów oraz współpracy partnerskiej z producentami i dostawcami zaawansowanych rozwiązań technicznych.

Początek strony