Nasza misja

Misja firmy


Naszym celem jest rozwijanie, integrowanie i wdrażanie najwyższej jakości uzbrojenia, sensorów, systemów łączności i dowodzenia, specjalistycznych pojazdów i kontenerów oraz rozwiązań w zakresie ochrony sił własnych jako wyposażenia żołnierza ( soldier-centic), platform bojowych oraz zintegrowanych systemów teleinformatycznych (network-centric) zapewniających zwielokrotnienie siły rażenia, sprawne pozyskiwanie informacji i ich błyskawiczną dystrybucje jako kluczowych elementów dominacji na polu walki, ale także zwiększanie bezpieczęństwa publicznego. Głównym adresatem naszej oferty są wojskowe i policyjne oddziały specjalne.

Początek strony